REGULAMIN PRALNI LAGUNA - OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMACJA DLA KLIENTA

Przed oddaniem odzieży i przedmiotów do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

 1. Pralnia przyjmuje do prania, w systemie prania wodnego LAGOON, oraz w systemie prania chemicznego, odzież i przedmioty, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
 2. Przyjmowane do prania, garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. Przy braku w/w oznakowań usługę prania wykonujemy nie ponosząc odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, lub zniszczenie
 3. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji, zamieszczonym przez producenta na wyrobie, za odklejanie się materiału od warstwy usztywniającej (fiseliny), poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków i guzików, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą.
 4. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby, oraz nie odpowiada za przebarwienia tkanin ujawnione podczas prania, a spowodowane w trakcie użytkowania przez klienta.
 5. Z uzasadnionych przyczyn pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.
 6. W przypadku zaginięcia, lub zniszczenia z winy pralni powierzonych przedmiotów, lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, jednak nie większą niż 15-krotna cena wykonanej usługi. Roszczenia powstałe z w/w przyczyn likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.
 7. Opłata za usługę pobierana jest z góry, jedynie w uzasadnionych sytuacjach regulowana przez Klienta przy odbiorze, a wysokość opłat określa cennik usług pralni LAGUNA. Wartości usług nie objęte cennikiem określa personel pralni.
 8. Paragon, lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi, są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu usługi, w przypadku ich braku jest naliczana opłata.
 9. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać na miejscu podczas odbierania przedmiotu usługi,w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane
 10. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest okazanie dowodu zlecenia usługi lub paragonu zapłaty.
 11. W przypadku nie odebrania przedmiotu usługi w ciągu 30 dni od dnia jej przyjęcia, naliczana jest opłata za jej składowanie. Po 180 dniach nieodebrany przedmiot, lub garderoba jest oddawana na cele społeczne.
 12. Za przedmioty pozostawione w oddanej odzieży pralnia nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Klienci zlecając usługę pralniczą potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni LAGUNA, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.